Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Шановні колеги, студенти та співробітники!

Щиро вітаємо вас із Днем Знань – справжнім усенародним святом мудрості, доброти й людяності! Бажаємо здоровя й терпіння, упевненості в завтрашньому дні, добробуту та Божої благодаті! Нехай новий навчальний рік принесе Вам якнайповнішу реалізацію добрих намірів і життєвих планів, додасть сил і натхнення! Довгожданого миру, щастя, творчих успіхів! Зі святом, дорогі друзі, із початком нового навчального року!

Керівництво ІПКППМО

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

14 травня було проведено онлайн розширене засідання кафедри наукових основ управління та ІПКППМО з таких питань: організація закінчення навчального року; організація дистанційного навчання на платформі Moodle; проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції; розробляння навчальних програм; організація набору на спеціальність 073 “Менеджмент” тощо. У засіданні взяли участь усі штатні працівники кафедри та Інституту.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Шановні викладачі, здобувачі освіти й учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції! Нагадуємо, що перевірені статті (на плагіат і відповідність вимогам) необхідно надсилати на адресу ІПКППМО для впорядкування збірнику статей лаборантом кафедри Л.М. Астаховою: ipo1975@ukr.net

Вимоги до статті розміщено за посиланням: “Студентам” – “Метод рекомендації” – “Вимоги до наукової статті”.

Відповідно до наказу ректора ХНПУ імені Г.С. Сковороди № 48-ОД від 11.03.2020 в університеті запроваджено карантин з 12 березня по 3 квітня 2020 року.

Навчання здобувачів освіти організовано за дистанційною формою. Радимо скористатися силабусами навчальних дисциплін, завданнями для самостійного опанування навчальним матеріалом, розміщеними на нашому сайті (рубрика “Студентам” – “Силабус”; “Студентам” – “Дистанційна освіта” – “УНЗ” або “МОА”). Науково-педагогічні працівники кафедри проводять онлайн-консультування, консультування по телефону, за допомогою Viber, Whats Up, електронної пошти.

Викладачі кафедри продовжують співпрацювати із закладами освіти Харкова й Харківської області з питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Так, вчителі ЗЗСО № 146, 147 м. Харкова опанували спецкурс доцента В.В.Григораша “Побудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти”, на якому проаналізували основні підходи до побудови ВСЗЯО, політики та процедури, напрями оцінювання, інструментарій та критерії оцінювання. Фотозвіт додано.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань

У контексті підвищення кваліфікації менеджерів освіти 21-23 лютого 2020 року на базі ЗЗСО № 143 м. Харкова було проведено 10-ти годинний семінар для 44 заступників із НВР Московського району м. Харкова на тему «Системний підхід до управління інноваційною діяльністю у закладі освіти». Професор кафедри наукових основ управління О.І. Мармаза виступила з лекцією «Управління інноваційними процесами у закладі освіти», провела ділову гру «Структура, зміст та формування готовності педагога до інноваційної діяльності» (форма проведення ділової гри – «Мозкова атака»). За результатами семінару всі учасники отримали сетрифікати. Пропонуємо фотозвіт про цю подію.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань

02 березня 2020 року розпочалася виробнича практика здобувачів освіти освітнього рівня “магістр” зі спеціальності 073 “Менеджмент” у закладах та установах освіти. Студенти стали учасниками настановної конференції, у ході якої отримали інформацію щодо мети й завдань практики, безпосередньо завдання, консультації викладачів випускової кафедри щодо коригування індивідуального плану проходження практики, виконання практичних завдань, вибору методів дослідження тощо. Практика триватиме включно по 21 березня поточного року.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань  

Протягом лютого 2020 року заступники керівників закладів загальної середньої освіти Харківського району Харківської області підвищували свою кваліфікацію в ІПКППМО: доценти кафедри наукових основ управління В. Григораш, О. Гречаник прочитали їм спецкурс “Тренди сучасної освіти”. Так, під час теоретичних і практичних занять було розглянуто питання побудови внутрішньої системи якості освіти, дотримання принципів академічної доброчесності, уникнення плагіату в процесі написання письмових робіт, питання оцінювання освітньої діяльності закладу освіти. Пропонуємо фотозвіт.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Щиро вітаємо вас із Днем ЗнаньЩиро вітаємо вас із Днем Знань

6-7 лютого науково-педагогічні працівники кафедри наукових основ управління та магістранти 1-го року навчання зі спеціальності “Менеджмент” взяли участь у роботі I-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи”. Зокрема, 7 лютого на засіданні секції з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації було представлено доповіді в рамках роботи конференції щодо використання праксеологічного, особистісно зорієнтованого, акмеологічного піходів до освіти дорослих, удосконалення управлінської культури керівника закладу освіти, створення умов для його професійного самовдосконалення, побудови системи забезпечення якості освіти в закладі освіти тощо. Пропонуємо фотозвіт.

Пленарне засідання

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Секційне засідання

Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем ЗнаньЩиро вітаємо вас із Днем Знань

В І Т А Є М О

студентів магістратури 2-го курсу денної форми навчання зі спеціальності “Менеджмент” з успішним складанням кваліфікаційних іспитів, закінченням навчання й отриманням ступеня вищої освіти “магістр”! Щиро бажаємо не зупинятися на досягнутому, з посмішкою йти по життю, професійно зростати, самовдосконалюватися й радіти життю! 

Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань

 

У січні 2020 року педагогічні працівники Харківського ліцею №107 Харківської міської ради Харківської області на чолі з директором Оленою Вєдяєвою підвищили свою кваліфікацію в ХНПУ імені Г.С.Сковороди шляхом участі в 10-ти годинному семінарі “Академічна доброчесність”. Доцент кафедри наукових основ управління Олена Гречаник висвітлила загальні положення академічної доброчесності, принципи, умови її дотримання, зокрема під час виконання письмових робіт, оцінювання діяльності учасників освітнього процесу. Було розглянуто шляхи уникнення плагіату, відповідальність за порушення принципів академічної доброчесності, права особи, стосовно якої розглядають питання про порушення нею принципів академічної доброчесності, захист права на інтелектуальну власність. Пропонуємо фотозвіт про цю подію.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Протягом грудня 2019 – січня 2020 року педагогічні працівники Харківської гімназії №55 Харківської міської ради Харківської області на чолі з директором Іриною Дементьєвою підвищили свою кваліфікацію шляхом участі в 10-ти годинному семінарі доцента кафедри наукових основ управління Віктора Григораша “Побудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти”. Було виствітлено принципи та процедури створення ВСЗЯО, критерії оцінювання якості освітнього середовища закладу освіти, якості діяльності здобувачів освіти, якості діяльності педагогічних працівників, якості управлінських процесів.

16-18 грудня 2019 року професор кафедри наукових основ управління Олександра Мармаза провела семінар для завідувачів закладів дошкільної освіти Київського району м. Харкова на тему «Програмно-цільовий підхід до управління розвитком закладу освіти» в контексті нових вимог до підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

У межах 10-ти годинного навчання на теоретико-прикладному рівні висвітлено проблеми актуальності та доцільності управління розвитком закладів дошкільної освіти на засадах програмно-цільового підходу. Розкрито особливості змісту програм розвитку і комплексно-цільових програм, відпрацьовано алгоритм їх розробляння. Пропонуємо фотозвіт про цю подію.

Щиро вітаємо вас із Днем ЗнаньЩиро вітаємо вас із Днем ЗнаньЩиро вітаємо вас із Днем ЗнаньЩиро вітаємо вас із Днем Знань

В І Т А Є М О

магістрів заочної форми навчання зі спеціальності 073 “Менеджмент” з успішним складанням кваліфікаційних іспитів! Бажаємо здоров’я, мирного неба, достатку, кар’єрного зростання, професійних успіхів, натхнення, щастя, злагоди!

Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань

22 травня 2019 року на базі Харківської гімназії №23 відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасна парадигма якості освіти: ідеї та моделі реалізації” за участю освітянської громади Харківського регіону, науковців із Києва, Полтави, Сум та інших міст України. Під час пленарного й секційних засідань науково-педагогічні працівники, керівники освітянської галузі, учителі, вихователі, студенти ІПКП обговорили проблеми підвищення якості підготовки керівних кадрів, розвитку професійної компетентності педагогів, психологічного забезпечення управління закладами освіти. За результатами роботи конференції буде видано збірник наукових праць. Пропонуємо фотозвіт про події цього дня.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

В І Т А Є М О

кращих науковців кафедри наукових основ управління і психології, нагороджених за плідну наукову діяльність з нагоди Дня науки в Україні: професора О. І. Мармазу, професора кафедри О. Є. Фальову, доцента В. В. Григораша! Бажаємо міцного здоров’я, натхнення, нових наукових здобутків! Ми пишаємося вами!

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Конференція за результатами виробничої практики

25 квітня 2019 року відбулася конференція за результатами виробничої практики здобувачів освіти 1 року заочної форми навчання другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент”. Студенти проходили практику з 4 по 23 березня в закладах освіти різних типів і форм власності м. Харкова. На конференцію були підготовлені звіти, мультимедійні презентації, які містили аналіз стану управлінської діяльності за різними аспектами й методичні рекомендації щодо подолання виявлених недоліків й оптимізації управління закладами освіти. Слід відмітити грунтовні, цікаві, науково-практичні виступи Ірини Дощак, Тетяни Башевської, Олени Салтівської, Інни Саніної, Наталії Сінєльнік. Пропонуємо фотозвіт про конференцію.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Шановні викладачі та студенти!

Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” протягом квітня – червня 2019 року проводить анонімне добровільне опитування серед науково-педагогічних працівників і студентів нашої країни на тему: “Впровадження автономності українських закладів вищої освіти в контексті європейського досвіду університетської автономії”. Пропонуємо долучитися до опитування й заповнити в зручний для Вас час електронну форму за такими посиланнями:

для науково-педагогічних працівників: https://bit.ly/2PfQfNC

для студентів: https://bit.ly/2ZnMryq 

ВІТАЄМО

викладачів і студентів із Всеукраїнським днем психолога!

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Всеукраїнська акція “Посади своє дерево”

Університетська спільнота на чолі з ректором академіком Іваном Федоровичем Прокопенком долучилася до участі у Всеукраїнській акції “Посади своє дерево”. 13 квітня було висаджено дерева на території нашого університету. Пропонуємо фотозвіт із місця події.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Героїчний вчинок нашого випускника

Іван Ольшевський, випускник ІПКП 2018 року зі спеціальності “Менеджмент”, вихователь “Кадетського корпусу”, допоміг поліції затримати двох грабіжників. Пишаємося нашим випускником!

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Іван Олександрович Ольшевський

Професори й доценти кафедри наукових основ управління і психології розпочали очний етап наукового стажування в Республіці Польща (м. Варшава) з проблем академічної доброчесності та менеджменту вищої освіти.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

У ході стажування було взято участь у дискусійній платформі з проблем академічної доброчесності, серії практичних занять з менеджменту вищої освіти, написанні есе.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Також делегація відвідала сейм Республіки Польща, ознайомилась із історичною та культурною спадщиною польської столиці.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Зараз триватиме третій (дистанційний) етап стажування.

В І Т А Є М О

СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ” (“УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ”) ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІЗ ЗАКІНЧЕННЯМ МАГІСТРАТУРИ! ЩИРО ЗИЧИМО ЩАСТЯ, ГРАНДІОЗНИХ ПЛАНІВ І РЕСУРСІВ ДЛЯ ЇХ ВТІЛЕННЯ, КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ, ПАЛКОГО КОХАННЯ, МИРУ ТА ЗЛАГОДИ!

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

В І Т А Є М О

студентів магістратури зі спеціальності “Менеджмент” (“МОА”) із закінченням навчання в ІПКП! Від усієї душі бажаємо професійного зростання, щастя в особистому житті, миру та злагоди в родинах! Нехай здійснюються ваші мрії, реалізуються плани, виникають нові горизонти майбутніх перемог! Хай щастить!

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Щиро вітаємо всіх співробітників ІПКП і студентів із Днем Тетяни, покровительки студентства! Бажаємо успіхів у навчанні, міцного здоров’я, радості й любові! Хай щастить!

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

 

З Новим 2019 роком!

Вітаємо всіх студентів і науково-педагогічних працівників із Новим 2019 роком! Бажаємо миру, злагоди, радості й добробуту, щирої любові та яскравих моментів! Нехай мрії здійснюються, бажання зростають, а життя уможливлює їх досягнення! 

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

ВІТАЄМО ІЗ ВИПУСКОМ МЕНЕДЖЕРІВ-МАГІСТРІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ!

БАЖАЄМО МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я, ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ, ТВОРЧОЇ НАСНАГИ, РАДОСТІ, ЛЮБОВІ Й ЩАСТЯ! УСІХ БЛАГ!!!

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

ВІТАЄМО

Фальову Олену Євгенівну із обранням на посаду професора кафедри наукових основ управління і психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди й бажаємо міцного здоров’я, творчих здобутків, миру та злагоди! 

 

Щиро вітаємо магістрів зі спеціальності “Менеджмент” (“Управління навчальним закладом”) із завершенням навчання в ІПКП! Бажаємо професійного зростання, особистого щастя, творчої наснаги, миру та благополуччя!

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

30 листопада 2018 року в Харківській гімназії № 39 відбулося засідання управлінської майстерні на тему «Управління впровадженням інноваційних технологій в освітній процес закладу освіти». У роботі управлінської майстерні взяли участь начальник Управління освіти адміністрації Новобаварського району Світлична Олена Федорівна, директор гімназії Тимошевська Світлана Анатоліївна, які ознайомили присутніх із теоретичними засадами організації й упровадження інноваційних технологій в освітній процес гімназії. Із презентацією на тему «Новий освітній простір – інноваційний прорив до нової якості освіти (Концепція НУШ)» виступила учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії,  «Старший учитель», Родіонова Світлана Франківна. Заступник директора з навчально-виховної роботи Гаращенко Олена Миколаївна ознайомила учасників семінару з методичною базою роботи вчителів початкової школи. Особливу увагу було приділено першокласникам, оформленню їхнього кабінету з метою впровадження Концепції НУШ. Студенти магістратури зі спеціальності 073 Менеджмент («Управління навчальним закладом») відвідали та проаналізували урок української мови у 8-А класі за темою «Односкладні речення. Види односкладних речень», який проводила відповідно до вимог семестрово-залікової системи навчання вчитель-методист Баштарова Надія Олександрівна. Нижче можна передивитися фотозвіт про управлінську майстерню.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань

09 листопада 2017 продовжила роботу експертна комісія з акредитації перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03010201 “Психологія” (053 “Психологія”). Експерти доктор психологічних наук, професор Галина Кіндратівна Радчук, доктор психологічних наук, професор Лариса Володимирівна Засєкіна продовжили вивчати документи акредитаційної справи; студенти відповідно до графіку писали комплексні контрольні роботи. До вашої уваги фотозвіт про роботу комісії.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

 

Щиро вітаємо вас із Днем Знань Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Шановні колеги! Щиро вітаємо вас із Днем української писемності та мови! Пам’ятаймо, що:

  • “Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам’ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу”. (Олесь Гончар);
  • “Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ. І нема насильства нестерпнішого, як те, що хоче відірвати в народу спадщину, створену незчисленними поколіннями його віджилих предків”. (К.Д.Ушинський);
  • “Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя”. (Вольтер).Щиро вітаємо вас із Днем Знань

08 листопада 2017 року розпочала роботу експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03010201 “Психологія”. Комісія у складі завідувача кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктора психологічних наук, професора Радчук Галини Кіндратівни (голова комісії) та завідувача кафедри загальної і соціальної психології та соціології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктора психологічних наук, професора Засєкіної Лариси Володимирівни (член комісії) зустрілась із  керівництвом ХНПУ імені Г.С. Сковороди, науково-педагогічними працівниками кафедри наукових основ управління і психології, студентами. Комісія працює згідно з планом.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Зустріч із ректором ХНПУ імені Г.С.Сковороди академіком Іваном Федоровичем Прокопенком.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Знайомство з науково-педагогічними працівниками випускової кафедри – кафедри наукових основ управління і психології.

 

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Експертиза навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

 

Шановні колеги! Щиро вітаємо Вас зі святами – Днем захисників України, Днем Українського козацтва, Покрови Божої матері! Щиро бажаємо міцного здоров’я, наснаги, творчих здобутків у справі виховання підростаючого покоління! Особливо в цей день ми хочемо привітати студентів ІПКП ХНПУ імені Г.С. Сковороди – учасників бойових дій різних років, у т.ч. Антитерористичної операції 2014-2017 рр.! Ми пишаємося Вами, шановні, вдячні Вам за патріотизм, силу духу й служіння на благо нашої країни!

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

13 жовтня 2017 року відбулася конференція за підсумками виробничої практики (стажування) магістрів зі спеціальності 073 “Менеджмент” (“Управління навчальним закладом”), на якій студенти денної форми навчання прозвітували про результати виробничої практики. Так, у представлених матеріалах і під час виступів присутні отримали інформацію про стан управлінської діяльності керівників базових закладів освіти, досягнення й прогалини, запропоновані методичні рекомендації з підвищення якості управління як закладом освіти загалом, так і його підсистемами.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Викладачі кафедри наукових основ управління і психології – керівники практики –  та студенти-магістри

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

 Звіт представляє директор Харківського ліцею № 107 ХМР ХО Олена Володимирівна Вєдяєва

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Про результати практики доповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської гімназії №1 Валентина Валеріївна Гордієнко

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Досвідом управлінської діяльності ділиться вихователь-методист КЗ “ДНЗ (ясла-садок) №180 ХМР” Дар’я Анатоліївна Романько

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Завідувач КЗ “ДНЗ (ясла-садок) № 39 ХМР” Наталія Віталіївна Рибакова представляє досвід роботи очолюваного нею закладу освіти

14 березня 2017 року розпочала роботу експертна комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010020 “Управління навчальним закладом”. Комісія у складі проректора з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, д.пед.н., професора Галуса Олександра Мар’яновича (голова комісії) та завідувача кафедри педагогіки, управління та адміністрування ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, д.пед.н., професора Рябової Зої Вікторівни (член комісії) зустрілась із  керівництвом ХНПУ імені Г.С. Сковороди, науково-педагогічними працівниками випускової кафедри – наукових основ управління і психології, студентами. Комісія працює відповідно до складеного плану.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Зустріч експертної комісії з ректором ХНПУ імені Г.С. Сковороди академіком І.Ф. Прокопенком

 

15-16 березня 2017 року експертна комісія продовжила свою роботу.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Знайомство з документацією випускової кафедри – наукових основ управління і психології.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

У групі студентів зі спеціальності “Управління навчальним закладом” було проведено контрольні роботи.

Щиро вітаємо вас із Днем Знань

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*