Анонси

Запрошуємо здобувачів освіти другого (магістерського) рівня до участі в II-й студентській науково-практичній конференції “Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика”, яка відбудеться 11 листопада 2020 року.

До початку роботи конференції заплановано випуск збірника тез наукових доповідей. Вимоги до оформлення тез можна завантажити тут.

Тези_вимоги

Анонси Анонси

Запрошуємо 19 травня 2021 року до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Розвиток системи управління закладом освіти”. До початку роботи конференції заплановано випуск збірника наукових праць.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет імені  Г. С. Сковороди

Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти

 19 травня 2021 року проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Розвиток системи управління закладом освіти». Передбачено такі тематичні напрями роботи конференції:

1) професійний розвиток педагогічних (науково-педагогічних) працівників;

2) управління якістю освіти й освітньої діяльності;

3) інноваційні підходи до управління закладом освіти.

Запрошуємо до участі в роботі конференції науковців, викладачів, працівників системи освіти, студентів і слухачів, випускників ІПКППМО ХНПУ імені  Г. С. Сковороди. За матеріалами конференції планується видання збірки науково-методичних матеріалів.

Для участі в конференції до 15 квітня 2021 року до оргкомітету слід подати тему виступу, статтю (обсяг 6–10 сторінок) і відомості про автора. З вимогами до оформлення статті можна ознайомитися на сайті ІПКППМО (ipohnpu.in.ua) за посиланням: «Студентам ІПКППМО – Методичні рекомендації – Вимоги до наукової статті». За цим же посиланням слід завантажити «Зразок оформлення статті», в якому зазначені всі необхідні структурні елементи статті.

Вимоги до оформлення статті: українська мова; назва статті, автор, анотація та ключові слова – українською й англійською мовами; обсяг статті має становити 6-10 сторінок формату А-4; відстань між рядками 1,5 інтервалу комп’ютерного стандарту; шрифт Times New Romen; кегель 14; поля: верхнє – 20 мм; ліворуч – 20 мм; нижнє – 20 мм; праворуч – 20 мм; у лівому верхньому куті – УДК; у наступному рядку посередині першої сторінки – заголовок статті великими літерами жирно; нижче – у правому куті – прізвище й ініціали автора жирно; наступний рядок з абзацу – анотація українською мовою курсивом, у якій слід відобразити основну сутність розкритої проблеми (2–3 речення) та ключові слова (6–8); текст статті, яка має таку структуру: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальшого дослідження. Ці назви структурних частин статті слід виділяти жирним; після тексту статті подають список використаних джерел в алфавітному порядку (до 5 джерел, оформлення згідно з вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015); після списку використаних джерел подають посередині рядку назву статті англійською мовою великими літерами жирно, нижче – у правому куті – прізвище й ініціали автора англійською мовою жирно; з нового рядка з абзацу – анотацію та ключові слова англійською мовою; на наступному аркуші (окремо) необхідно зазначити відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, телефон.

            Відомості про автора: прізвище, імя, по батькові; науковий ступінь; вчене звання; місце роботи; посада; електронна адреса; телефон.

Ретельно перевірену й повністю відредаговану статтю необхідно надіслати на електронну адресу: ipkphnpu@ukr.net (студенти ІПКППМО мають надсилати свої статті науковим керівникам).

     Додаткова інформація

     Оргкомітет конференції:

голова оргкомітету – Р. І. Черновол-Ткаченко, директор ІПКППМО ХНПУ імені Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук, професор;

члени оргкомітету: О. І. Мармаза – заст. директора ІПКППМО ХНПУ імені Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук, професор; О. Є. Гречаник – завідувач кафедри наукових основ управління, кандидат педагогічних наук, доцент; О. В. Темченко – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри наукових основ управління.

 Адреса оргкомітету: 61 168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти, корпус В, к. 217, 218.

Контактні телефони: 68-02-92; 68-48-35.

 

Протягом 2020-2021 навчального року буде організовано роботу методологічного семінару “Організація навчання в умовах використання дистанційних освітніх технологій”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*