Анонси

Запрошуємо науковців, здобувачів освіти різних рівнів, педагогічних працівників закладів освіти 19 травня 2021 року до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Розвиток системи управління закладом освіти” (у форматі онлайн та оффлайн). Учасники конференції отримують сертифікат про підвищення кваліфікації обсягом 15 годин (0,5 кредити ECTS). До початку роботи конференції заплановано випуск збірника наукових праць.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет імені  Г. С. Сковороди

Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти

 19 травня 2021 року проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Розвиток системи управління закладом освіти». Передбачено такі тематичні напрями роботи конференції:

1) професійний розвиток педагогічних (науково-педагогічних) працівників;

2) управління якістю освіти й освітньої діяльності;

3) інноваційні підходи до управління закладом освіти.

Запрошуємо до участі в роботі конференції науковців, викладачів, працівників системи освіти, студентів і слухачів, випускників ІПКППМО ХНПУ імені  Г. С. Сковороди. За матеріалами конференції планується видання збірки науково-методичних матеріалів.

Для участі в конференції до 16 квітня 2021 року до оргкомітету слід подати тему виступу, статтю (обсяг 6–10 сторінок) і відомості про автора. З вимогами до оформлення статті можна ознайомитися на сайті ІПКППМО (ipohnpu.in.ua) за посиланням: «Студентам ІПКППМО – Методичні рекомендації – Вимоги до наукової статті». За цим же посиланням слід завантажити «Зразок оформлення статті», в якому зазначені всі необхідні структурні елементи статті.

Вимоги до оформлення статті: українська мова; назва статті, автор, анотація та ключові слова – українською й англійською мовами; обсяг статті має становити 6-10 сторінок формату А-4; відстань між рядками 1,5 інтервалу комп’ютерного стандарту; шрифт Times New Romen; кегель 14; поля: верхнє – 20 мм; ліворуч – 20 мм; нижнє – 20 мм; праворуч – 20 мм; у лівому верхньому куті – УДК; у наступному рядку посередині першої сторінки – заголовок статті великими літерами жирно; нижче – у правому куті – прізвище й ініціали автора жирно; наступний рядок з абзацу – анотація українською мовою курсивом, у якій слід відобразити основну сутність розкритої проблеми (2–3 речення) та ключові слова (6–8); текст статті, яка має таку структуру: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальшого дослідження. Ці назви структурних частин статті слід виділяти жирним; після тексту статті подають список використаних джерел в алфавітному порядку (до 5 джерел, оформлення згідно з вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015); після списку використаних джерел подають посередині рядку назву статті англійською мовою великими літерами жирно, нижче – у правому куті – прізвище й ініціали автора англійською мовою жирно; з нового рядка з абзацу – анотацію та ключові слова англійською мовою; на наступному аркуші (окремо) необхідно зазначити відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, телефон.

            Відомості про автора: прізвище, імя, по батькові; науковий ступінь; вчене звання; місце роботи; посада; електронна адреса; телефон.

Ретельно перевірену й повністю відредаговану статтю необхідно надіслати на електронну адресу: ipkphnpu@ukr.net (студенти ІПКППМО мають надсилати свої статті науковим керівникам).

     Додаткова інформація

     Оргкомітет конференції:

голова оргкомітету – Р. І. Черновол-Ткаченко, директор ІПКППМО ХНПУ імені Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук, професор;

члени оргкомітету: О. І. Мармаза – заст. директора ІПКППМО ХНПУ імені Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук, професор; О. Є. Гречаник – завідувач кафедри наукових основ управління, кандидат педагогічних наук, доцент; О. В. Темченко – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри наукових основ управління.

 Адреса оргкомітету: 61 168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти, корпус В, к. 217, 218.

Контактні телефони: 68-02-92; 68-48-35.

 

Протягом 2020-2021 навчального року буде організовано роботу методологічного семінару “Організація навчання в умовах використання дистанційних освітніх технологій”.

 

Запрошуємо здобувачів освіти другого (магістерського) рівня до участі в II-й студентській науково-практичній конференції “Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика”, яка відбудеться 11 листопада 2020 року.

До початку роботи конференції заплановано випуск збірника тез наукових доповідей. Вимоги до оформлення тез можна завантажити тут.

Тези_вимоги

Анонси Анонси

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*