Науково-методична проблема

Кафедра організує наукові дослідження в межах загальної комплексної теми: «Наукові основи управління в освіті та його психологічне забезпечення» (реєстраційний номер: 0115U005819 від 23.12.2015).

У межах цієї теми протягом 2015-2016 навчального року професорсько-викладацьким складом кафедри було вивчено теоретичні основи психолого-педагогічних та управлінських концептів розвитку сучасної освіти; з’ясовано систему психологічних факторів, інноваційних технологій, процесів оновлення культури організації, формування іміджу, які визначають успішність управлінської діяльності керівників навчальних закладів; схарактеризовано зміст і структуру психологічної готовності управлінського персоналу до змін, необхідних для ефективного прийняття раціональних рішень, активного включення працівників у виконання професійних ролей; обґрунтовано основні шляхи формування сприятливого психологічного клімату в педагогічному колективі в процесі реформування освітньої галузі; досліджено загальні питання методики організації та проведення емпіричного дослідження в дипломних роботах слухачів Інституту підвищення кваліфікації, перепідготовки, описано процедуру емпіричного дослідження, планування та методику його проведення.

У межах навчальної роботи проф. Р. І. Черновол-Ткаченко та О. І. Мармазою було розроблено нові навчальні плани підготовки спеціалістів зі спеціальностей «Менеджент», «Психологія» і магістрів зі спеціальності «Управління навчальним закладом». Відповідно до цих планів усі представники професорсько-викладацького складу кафедри протягом року розробили нові програми навчальних дисциплін, робочі програми навчальних дисциплін, поновили навчально-методичні комплекси дисциплін.

Слід зазначити, що протягом року 6 членів кафедри стали учасниками міжнародних конференцій (двічі — викл. О. Б. Колеснік, одноразово доц. О. Є. Фальова, О. В. Темченко, В. О. Крамченкова, А. К. Бровченко, О. Є. Гречаник). Проф. О. І. Мармаза, доц. О. Є. Фальова, доц. В. О. Крамченкова мають публікації в наукометричних виданнях (усього 9 публікацій, відповідно 3, 6, 1). Крім цього, члени кафедри мають 4 публікації в міжнародних виданнях (3 – доц. О. Є. Фальова, 1 – доц. В. О. Крамченкова).

Було продовжено співпрацю кафедри з навчальними закладами України, з якими укладено угоди про таку співпрацю, а саме: з Державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту освіти» НАПН України» (м. Київ), Волинським ІППО, Кам’янець-Подільським національним університетом імені І. Огієнка, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією. Члени професорсько-викладацького складу кафедри наукових основ управління і психології протягом року були залучені до роботи чотирьох університетських кафедр, які очолювали проф. Р. І. Черновол-Ткаченко (Харківська гімназія № 23 Харківської міської ради, Харківська ЗОШ I–III ступенів № 124 Харківської міської ради), доц. О. Є. Гречаник (Харківська ЗОШ I–III ступенів № 142 Харківської міської ради), доц. В. В. Григораш (Харківська гімназія № 163 Харківської міської ради). Роботу із цими навчальними закладами було організовано відповідно до складених планів роботи з урахуванням їхніх потреб. Керівники кафедр організовували роботу на діагностичній основі, виступали з доповідями на засіданнях педрад, використовували інтерактивні форми в роботі з учителями, батьками й учнями.

Також протягом року члени професорсько-викладацького складу кафедри були учасниками й активними організаторами всеукраїнських, обласних, районних науково-методичних заходів, зокрема:

  • доц. Т. М. Хлєбнікова провела семінар для директорів шкіл м. Одеси «Діагностико-технологічний підхід в управлінні навчальним процесом», взяла участь у роботі постійно діючого семінару директорів шкіл Новобаварського району, виступивши із доповіддю «Управління процесом самоосвіти педагога»;
  • доц. В. В. Григораш провів чотири вебінари для керівників ЗНЗ України з питань управління навчальними закладами;
  • проф. О. І. Мармаза виступила з лекцією «Сучасні підходи до управління закладами освіти» на науково-практичному семінарі керівників ЗНЗ Шевченківського району м. Харкова;
  • доц. О. Є. Гречаник взяла участь у роботі обласного педагогічного тижня, виступивши перед керівниками позашкільних навчальних закладів Харківської області з доповіддю «Організація національно-патріотичного виховання в ПНЗ на сучасному етапі розвитку держави».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*