Професорсько-викладацький склад кафедри НОУ

Кафедра наукових основ управління.

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 2, корп. В, ауд. 217 (завідувач), 305 (кабінет управління).

Тел.: (0572)-68-48-35, (0572)-68-02-92.

Корпоративна пошта: kaf-scientific-menegament@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри: Гречаник Олена.

Head of Department: Grechanyk Olena.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Професорів – 3 (Є. М. Кайлюк, О. І. Мармаза, Р. І. Черновол-Ткаченко); кандидатів наук – 7, доцентів – 4.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Напрями діяльності кафедри наукових основ управління

Навчальна діяльність

Кафедра бере участь у підготовці та перепідготовці фахівців із вищою освітою:

 • підготовка управлінських кадрів;
 • підготовка вчителів, працівників дошкільної освіти;
 • перепідготовка педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації керівників закладів освіти.

Кафедра є випусковою зі спеціальності 073 «Менеджмент» («Управління навчальним закладом», «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Засідання кафедри наукових основ управління

Сектор управління та педагогіки

 Склад кафедри

Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна

Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна,

кандидатка педагогічних наук, професорка, директорка Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти.

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького (1971, спеціальність: «Українська мова та література», кваліфікація: філолог, викладач української мови та літератури); Харківський філіал Української Академії державного управління при Президентові України (2001, спеціальність: «Державне управління», кваліфікація: магістр державного управління).

Дисертація: «Формування орфографічної грамотності з української мови в російськомовних першокласників» (спеціальність 13.00.02 – методика викладання (української мови)).

Професійна кар’єра: 1971–1975 рр. – учителька української мови та літератури СШ № 22 м. Харкова; 1975–1976 рр. – організаторка позакласної та позашкільної роботи СШ № 2 с. Дергачі; 1976–1978 рр. – організаторка позакласної та позашкільної роботи СШ № 144 м. Харкова; 1978–1981 рр. – заступниця директора з навчально-виховної роботи СШ № 144 м. Харкова; 1981–1993 рр. – директорка Харківської гімназії № 23; 1993–2003 рр. – завідувачка відділу освіти Московського району м. Харкова; з вересня 2004 рр. – доцент кафедри; 2004–2015 рр. – завідувачка кафедри; із 2012 р. – директорка Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти.

Сфера наукових інтересів: теорія і практика управління закладом освіти; розвиток управлінської культури керівних кадрів; удосконалення системи планування в організації.

Кількість опублікованих праць, усього: 140; із них – 7 монографій одна англ. мовою (колективні), 17  навчально-методичних посібники – 2 з грифом МОН, 27 фахових статей, методичних рекомендації, 30 наукових статей, 32 доповіді 6 тез  на науково-практичних конференціях, хрестоматія з історії педагогіки у співавторстві, решта 19 публікацій у інших виданнях.

Підвищення кваліфікації:

 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, довідка №01-02 /  Тема: «Формування управлінської компетентності керівника організації». Дата видачі: 21.12.2016;
 • Вища Духовна Академія Університету С. Вишинського у м. Варшава (Республіка Польща), сертифікат № ZO-007-02. Тема: «Академічна доброчесність. Менеджмент вищої освіти». Дата видачі: 28.04.2019;
 • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, свідоцтво № 257. Тема: «Ресурсне забезпечення планово-прогностичної діяльності». Дата видачі: 29.06.2019;
 • European Global Educational Academy (Німеччина, м. Кельн).  Тема: «Менеджмент організацій» (6 кредитів ECTS (180 годин)). Дата видачі: 31.03.2021;
 • Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та ГО “Міжнародна фундація науковців та освітян” Подільський державний аграрно-технічний університет. Тема: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ Zoom та Moodle» (1,5 кредити ECTS (45 годин)). Дата видачі: 22.02.2021.

 Дисципліни, які викладає: «Професіограма керівника закладу освіти», «Система планування в освітніх організаціях».

 Державні та відомчі відзнаки: срібний значок спілки дружби ДРН – СРСР (1984), подяка міського голови і голови облдержадміністрації (2002),  подяка Президента України (2003), медаль Жукова (1998), грамоти районного відділу освіти, обласного управління освіти, Президента України, Міністерства освіти України, знак «Відмінник народної освіти України» (1985), знак «Гордість освіти Дергачівщини» (2017), переможець обласного конкурсу «Вища школа  Харківщини — кращі імена» в  номінації  «Завідувач кафедри» (2011), Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2018), медаль Григорія Сковороди (2018).

Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=R3E0ddIAAAAJ

 Посилання на профіль викладача в ORCID: 0000-0002-6292-6170

 Посилання на профіль викладача у Scopus:

Професорсько-викладацький склад кафедри НОУ

Гречаник Олена Євгенівна,

кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри.

Освіта: Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди (1993, спеціальність: «Російська мова і література», кваліфікація: учитель російської мови і літератури); Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (2002, спеціальність: «Управління навчальним закладом», кваліфікація: керівник навчального закладу з узагальненим об’єктом діяльності, організатор освіти).

Дисертація: «Формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Професійна кар’єра: 1993–2004 рр. – учителька російської мови і літератури, заступниця директора Харківської спеціалізованої школи № 3; 2004–2012 рр. – викладачка кафедри, 2012–2015 рр. – доцентка кафедри, із 2015 р. – завідувачка кафедри наукових основ управління.

Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічні засади реалізації акмеологічного підходу в управлінні закладом освіти; розвиток менеджерської культури керівників; управління виховною діяльністю в закладах освіти.

Кількість опублікованих праць, усього: 150; із них – 4 монографії (колективні), 4 навчальних посібники для закладів вищої освіти, 10 методичних рекомендацій, 80 наукових статей, 52 доповіді на науково-практичних конференціях.

Підвищення кваліфікації:

 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, довідка № 01-02 / 721. Тема: «Удосконалення інформаційного забезпечення управління організацією». Дата видачі: 21.12.2016;
 • Вища Духовна Академія Університету С. Вишинського у м. Варшава (Республіка Польща), сертифікат № ZO-005-02. Тема: «Академічна доброчесність. Менеджмент вищої освіти». Дата видачі: 28.04.2019;
 • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, свідоцтво № 259. Тема: «Менеджмент та економічні методи аналізу». Дата видачі: 29.06.2019;
 • ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ЦІППО, свідоцтво СП 35830447/1866-19. Тема: «Інформаційне забезпечення управління виховною діяльністю педагогів». Дата видачі: 20.09.2019;
 • European Global Educational Academy (Німеччина, м. Кельн).  Тема: «Менеджмент організацій» (6 кредитів ECTS (180 годин)). Дата видачі: 31.03.2021.
 • Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та ГО “Міжнародна фундація науковців та освітян” Подільський державний аграрно-технічний університет. Тема: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ Zoom та Moodle» (1,5 кредити ECTS (45 годин)). Дата видачі: 22.02.2021.

Дисципліни, які викладає: «Інформаційне забезпечення управління закладом освіти», «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності», «Управління освітньою діяльністю», «Організація виховного процесу в закладі освіти», «Особливості управління закладами освіти різних типів».

Державні та відомчі відзнаки: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002), Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2014), грамота ГО «Українська академія акмеології» (2016).

Участь у професійних обєднаннях за спеціальністю: ГО «Українська академія акмеології».

Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=e-bsoDgAAAAJ&hl=ru

Посилання на профіль викладача в ORCID: 0000-0002-4671-0724

Посилання на профіль викладача у Scopus: https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=107d6294cf28b0f0ba9ba0f83d18ea37&sot=al&sdt=al&sl=52&s=AUTHLASTNAME%28EQUALS%28Grechanyk%29%29+AND+AUTHFIRST%28Olena%29&st1=Grechanyk&st2=Olena&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=true&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=059a646106836cc79ab4052c7ba80265

Професорсько-викладацький склад кафедри НОУ

Григораш Віктор Валентинович,

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри.

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького (1983, спеціальність: «Математика», кваліфікація: математик, викладач математики).

Дисертація: «Формування совісності як моральної якості особистості старшокласників» (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання).

Професійна кар’єра: 1982–1985 рр. – учитель математики, 1985–1989 рр. – організатор позакласної та позашкільної виховної роботи Харківської середньої школи № 80; 1989–2005 рр. – директор Харківської спеціалізованої школи № 75; 2005–2012 рр. – старший викладач кафедри, із 2012 р. – доцент кафедри наукових основ управління.

Сфера наукових інтересів: науково-теоретичні засади управління закладом освіти; розвиток управлінської культури й готовності до інноваційної діяльності менеджерів.

Кількість опублікованих праць, усього: 110; із них – 4 монографії (колективні), 12 навчальних посібників для закладів вищої освіти, методичних рекомендацій, 51 наукова стаття, 38 доповідей на науково-практичних конференціях.

Підвищення кваліфікації:

 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, довідка № 01-02 / 723. Тема: «Модернізація управління людськими ресурсами в організації». Дата видачі: 21.12.2016;
 • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, свідоцтво № 261. Тема: «Удосконалення навичок ділового та іншомовного спілкування». Дата видачі: 29.06.2019;
 • European Global Educational Academy (Німеччина, м. Кельн).  Тема: «Менеджмент організацій» (6 кредитів ECTS (180 годин)). Дата видачі: 31.03.2021
 • Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та ГО “Міжнародна фундація науковців та освітян” Подільський державний аграрно-технічний університет. Тема: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ Zoom та Moodle» (1,5 кредити ECTS (45 годин)). Дата видачі: 22.02.2021.

Дисципліни, які викладає: «Теорія організацій та нормативно-правові аспекти управління», «Внутрішній аудит у закладі освіти», «Техніка управлінської діяльності», «Основи аудиту», «Маркетинг в освіті», «Комунікативний менеджмент», «Публічне та адміністративне управління», «Управління персоналом та корпоративне управління», «Маркетинговий менеджмент».

Державні та відомчі відзнаки: Відмінник освіти України (1995); Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2018).

Участь у професійних обєднаннях за спеціальністю: ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами».

Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=AuNKv2IAAAAJ

Посилання на профіль викладача в ORCID: 0000-0002-2263-1255.

Посилання на профіль викладача у Scopus:

Професорсько-викладацький склад кафедри НОУ

Кайлюк Євген Миколайович,

кандидат економічних наук, професор, професор кафедри.

Освіта: Харківський інститут інженерів комунального будівництва (1960, спеціальність: економіка і організація будівництва, кваліфікація: інженер-економіст).

Дисертація: «Удосконалення наукової організації праці на підприємстві» (спеціальність 658.1:643 – економіка і управління підприємствами).

Професійна кар’єра: 1960–1961 рр. – Український інститут проектування міст; 1961–1968 рр. – асистент кафедри економіки і планування комунального господарства ХІІКБ; 1968–1984 рр. – викладач, доцент; 1985–2001 рр. – декан інженерно-економічного факультету та факультету економіки і менеджменту ХДАМГ; 2001–2013 рр. – завідувач кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві ХДАМГ; 2013–2016 рр. – професор кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві ХДАМГ; із 2018 р. – професор кафедри наукових основ управління ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Сфера наукових інтересів: менеджмент, міське господарство, економіка підприємства.

Кількість опублікованих праць, усього: 110; із них – 4 монографії (колективні), 12 навчальних посібників для закладів вищої освіти, методичних рекомендацій, 51 наукова стаття, 38 доповідей на науково-практичних конференціях.

Підвищення кваліфікації:

 • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, свідоцтво № Тема: «Менеджмент і фінанси в організації. Дата видачі: 29.06.2019;
 • Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Тема: «Економіка і фінанси підприємства». Дата видачі: 01.04.2020.

Дисципліни, які викладає: «Управління фінансово-економічною діяльністю в закладі освіти», «Економічні методи аналізу», «Економіка і фінанси підприємства».

Державні та відомчі відзнаки: Відмінник освіти України (1997); Заслужений професор ХДАМГ (2001); премія імені М. С. Буднікова Академії будівництва України (2005).

Посилання на профіль викладача у Google Академіїhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Wvep6bkAAAAJ

 Посилання на профіль викладача в ORCID:

Посилання на профіль викладача у Scopus:

Професорсько-викладацький склад кафедри НОУ

Мармаза Олександра Іванівна,

кандидатка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри.

Освіта: Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди (1981, спеціальність: «Російська мова і література», кваліфікація: учитель російської мови і літератури); Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (2010, спеціальність: «Управління навчальним закладом», кваліфікація: керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

Дисертація: «Система підвищення функціональної компетентності керівників загальноосвітніх закладів» (спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки).

Професійна кар’єра: 1982 – 1993 – учителька, заступник директора з навчально-виховної роботи Хмельницької середньої школи № 12; 1994 –1999 – старша викладачка кафедри педагогіки, психології і управління освітою Хмельницького обласного інституту удосконалення вчителів; 2000 – завідувачка кафедри методики використання ТЗН та ЕОМ Харківського обласного інституту удосконалення вчителів; 2000 – доцентка кафедри, 2014 – професорка кафедри наукових основ управління Харківського національного педагогічного університету імені Г. С Сковороди.

Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічні засади формування готовності майбутнього керівника до ефективного менеджменту, управління інноваціями та стратегічним розвитком закладу освіти.

Кількість опублікованих праць, усього: 165; із них – 7 монографій (1 – одноосібна та 6 колективних),  25 навчальних посібників для закладів вищої освіти, методичних рекомендацій, 89 наукових статей, 38 доповідей на науково-практичних конференціях.

Підвищення кваліфікації:

 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, довідка № 01-02 / 724. Тема: «Теорія та практика ефективного управління інноваційним розвитком організації». Дата видачі: 21.12.2016;
 • Вища Духовна Академія Університету С. Вишинського у м. Варшава (Республіка Польща), сертифікат № ZO-001-02. Тема: «Академічна доброчесність. Менеджмент вищої освіти». Дата видачі: 28.04.2019;
 • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, свідоцтво № 258. Тема: «Фінансово-економічне забезпечення інноваційної діяльності та управління розвитком організації». Дата видачі: 29.06.2019;
 • European Global Educational Academy (Німеччина, м. Кельн).  Тема: «Менеджмент організацій» (6 кредитів ECTS (180 годин)). Дата видачі: 31.03.2021;
 • Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та ГО “Міжнародна фундація науковців та освітян” Подільський державний аграрно-технічний університет. Тема: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ Zoom та Moodle» (1,5 кредити ECTS (45 годин)). Дата видачі: 22.02.2021.

Дисципліни, які викладає: «Менеджмент організацій», «Менеджмент організацій та управління закладом освіти», «Управління інноваціями та розвитком закладу освіти», «Стратегія інноваційних змін».

Державні та відомчі відзнаки: знак «Відмінник освіти України» (1992), Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2019), почесна відзнака ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2019).

Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OFZtwowAAAAJ&hl=uk

Посилання на профіль викладача в ORCID: 0000-0002-0979-9256

Посилання на профіль викладача у Scopus: https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=bbf94a483070d38c928c88477b9aee19&sot=al&sdt=al&sl=21&s=AUTHLASTNAME%28Marmaza%29&st1=Marmaza&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=bdb4df377028900785de32c29ed0b9ab

Темченко Ольга Василівна

Темченко Ольга Василівна,

кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Освіта: Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди (1984, спеціальність: «Фізика і математика», кваліфікація: учитель фізики і математики); Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (2004, спеціальність: «Управління навчальним закладом», кваліфікація: керівник навчального закладу з узагальненим об’єктом діяльності, організатор освіти).

Дисертація: «Педагогічні умови формування професійної позиції вчителя загальноосвітньої школи» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Професійна кар’єра: 1984–1986 – учителька Харківської загальноосвітньої школи № 109; 1986–2004 – учителька Харківської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням англійської мови; 2004 – 2006 – методистка вищої категорії Інституту післядипломної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; 206–2009 – аспірантка денної форми навчання; 2009 – викладачка кафедри, 2012 – доцентка кафедри.

Сфера наукових інтересів: теорія та практика управління закладом освіти, розвиток інноваційної культури керівника, педагогічної творчості вчителя, формування професійної позиції спеціаліста.

Кількість опублікованих праць, усього: 111; із них – 3 монографії (колективні), навчальних посібники для закладів вищої освіти, 1 навчальний посібник для закладів загальної середньої освіти; методичних рекомендацій, 59 наукових статей, 40 доповідей на науково-практичних конференціях.

 Підвищення кваліфікації:

 • Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра інформаційних технологій. Посвідчення № 06/23-100. Тема: «Особливості тематичної та календарної структуризації навчального курсу в умовах дистанційної організації навчання». Дата видачі: 07.03.2016.
 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, довідка № 01-02 /726. Тема: «Організація навчальної діяльності майбутніх менеджерів у процесі вивчення управлінських дисциплін». Дата видачі: 21.12.2016.
 • Вища Духовна Академія Університету С. Вишинського у м. Варшава (Республіка Польща), сертифікат № ZO-003-02. Тема: «Академічна доброчесність. Менеджмент вищої освіти». Дата видачі: 28.04.2019.
 • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, свідоцтво № 262. Тема: «Методика проведення занять з навчальної дисципліни Управління персоналом та корпоративне управління». Дата видачі: 29.06.2019;
 • European Global Educational Academy (Німеччина, м. Кельн).  Тема: «Менеджмент організацій» (6 кредитів ECTS (180 годин)). Дата видачі: 31.03.2021;
 • Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та ГО “Міжнародна фундація науковців та освітян” Подільський державний аграрно-технічний університет. Тема: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ Zoom та Moodle» (1,5 кредити ECTS (45 годин)). Дата видачі: 22.02.2021.

Дисципліни, які викладає: «Управління змістом робіт», «Стратегія інноваційних змін», «Інформаційні системи й технології в менеджменті», «АРМ менеджера», «Менеджмент освітніх організацій», «Управління персоналом та корпоративне управління», «Управління якістю», «Управління якістю освіти».

Участь у професійних обєднаннях за спеціальністю: ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами».

Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=tEuPV7kAAAAJ&hl=ru

Посилання на профіль викладача в ORCID: 0000-0002-6280-2047

 Посилання на профіль викладача у Scopus:

Хлєбнікова Таліна Миколаївна

 Хлєбнікова Таліна Миколаївна,

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри.

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького (1979, спеціальність: «Хімія», кваліфікація: хімік); Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (1994, спеціальність: «Менеджери – організатори освіти», кваліфікація: менеджер-організатор освіти), Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (1998, спеціальність: «Практична психологія», кваліфікація: практичний психолог).

Дисертація: «Організація особистісно орієнтованого навчання слухачів у системі післядипломної педагогічної освіти» (спеціальність 13.00.09 – теорія навчання).

Професійна кар’єра: 1973–1974 рр. – старша піонервожата Солоницівської СШ Дергачівського району Харківської обл.; 1974–1981 рр. – вихователька ГПД, учителька хімії Вільшанської СШ Дергачівського району Харківської обл.; 1981–1987 рр. – учителька хімії, організаторка позакласної та позашкільної роботи СШ № 135 м. Харкова; 1987–1988 рр. – учителька хімії СШ № 149 м. Харкова; 1988–1991 рр. – учителька хімії, заступниця директора СШ № 135 м. Харкова; 1991–2009 рр. – завідувачка кабінету педагогічного менеджменту і нових навчально-виховних технологій, викладачка кафедри, із 2009 р. – доцентка кафедри наукових основ управління.

Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічні засади управління впровадженням інноваційних технологій в освітній процес закладу освіти; управління навчальною діяльністю в закладах освіти; розвиток професійної компетентності педагогів і менеджерів освіти.

Кількість опублікованих праць, усього: 150; із них – 3 монографії (2 колективні), 16 навчальних посібників для закладів вищої освіти, 12 методичних рекомендацій, 80 наукових статей, 39 доповідей на науково-практичних конференціях.

Підвищення кваліфікації:

 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, довідка № 01-02 / 721. Тема: «Удосконалення інформаційного забезпечення управління організацією». Дата видачі: 21.12.2016;
 • Вища Духовна Академія Університету С. Вишинського у м. Варшава (Республіка Польща), сертифікат № ZO-005-02. Тема: «Академічна доброчесність. Менеджмент вищої освіти». Дата видачі: 28.04.2019;
 • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, свідоцтво № 259. Тема: «Менеджмент та економічні методи аналізу». Дата видачі: 29.06.2019;
 • European Global Educational Academy (Німеччина, м. Кельн).  Тема: «Менеджмент організацій» (6 кредитів ECTS (180 годин)). Дата видачі: 31.03.2021;
 • Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та ГО “Міжнародна фундація науковців та освітян” Подільський державний аграрно-технічний університет. Тема: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ Zoom та Moodle» (1,5 кредити ECTS (45 годин)). Дата видачі: 22.02.2021.

Дисципліни, які викладає: «Педагогіка вищої школи з основами медіаосвіти та кібербезпеки», «Психологія управління», «Методологія наукових досліджень та дослідно-експериментальна робота», «Управління трудовими ресурсами», «Освітні технології», «Управління освітньою діяльністю», «Андрагогічні засади післядипломної освіти з основами медіаосвіти та кібербезпеки», «Психологія менеджменту та управління конфліктами», «Методологія наукового дослідження з основами інтелектуальної власності», «Організація навчального процесу в закладах освіти».

Державні та відомчі відзнаки: Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2016), Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2018).

Участь у професійних обєднаннях за спеціальністю: ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами».

Посилання на профіль викладача у Google Академіїhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=okJGMpEAAAAJ&hl=ru

Посилання на профіль викладача в ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7571-2200

Посилання на профіль викладача у Scopus:

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*