Професорсько-викладацький склад

Професорсько-викладацький склад кафедри

Професорів – 3 (Є. М. Кайлюк, О. І. Мармаза, Р. І. Черновол-Ткаченко); кандидатів наук – 7, доцентів – 4.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Напрями діяльності кафедри наукових основ управління

Навчальна діяльність

Кафедра бере участь у підготовці та перепідготовці фахівців із вищою освітою:

 • підготовка управлінських кадрів;
 • підготовка вчителів, працівників дошкільної освіти;
 • перепідготовка педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації керівників закладів освіти.

Кафедра є випусковою зі спеціальності 073 «Менеджмент» («Управління навчальним закладом», «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Засідання кафедри наукових основ управління

Сектор управління та педагогіки

 Склад кафедри

Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна

Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна — кандидат педагогічних наук, професор, директор ІПКППМО. Має 72 публікації. Із них: 57 наукових, із яких 28 у фахових виданнях; 15 навчально-методичних посібників, серед яких 3 – із грифом МОНУ. Підготувала 4 кандидата педагогічних наук.

Основні навчальні курси:

 • «Професіограма керівника навчального закладу»;
 • «Система планування в освітніх організаціях».

Напрями наукової діяльності: розвиток й оновлення професійної компетентності керівника закладу освіти.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Черновол-Ткаченко Р. І. Виховна система класу: Навч. посіб. / Г. І. Сорока, Р.І. Черновол-Ткаченко. — Харків : Світ дитинства, 2004. — 124 с. (із грифом МОН України).
 • Черновол-Ткаченко Р. І. Техніка управлінської діяльності: Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Харків : Основа, 2013. — 304 с. (із грифом МОН України).
 • Черновол-Ткаченко Р. І. Організаційна культура навчального закладу : Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Харків : Основа, 2007. — 86 с.
 • Черновол-Ткаченко Р. І. Комунікації в навчальному закладі : Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Харків : Основа, 2007. — 96 с.
 • Черновол-Ткаченко Р. І. Документознавство : Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Харків : Основа, 2009. — 260 с.

Професорсько-викладацький склад

Гречаник Олена Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри наукових основ управління. Має 75 публікацій, із них: 60 – наукові (58 – статті, у тому числі 13  у фахових виданнях, 2 – тези доповідей); 9 – навчально-методичні (5 – навчально-методичні посібники, 4 – методичні рекомендації); 6 – методичні.

 Основні навчальні курси:

 • «Управління виховною діяльністю»;
 • «Організація виховного процесу в закладах освіти»;
 • “Інформаційне забезпечення управління в закладах освіти”;
 • «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності»;
 • «Особливості управління закладами освіти різних типів».

Напрями наукової діяльності: акмеологічний підхід до управління закладом освіти; управління виховною діяльністю.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Гречаник О. Є., Григораш В. В. Формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної освіти: монографія / О. Є. Гречаник, В. В. Григораш. — Харків : Основа, 2019. — 144 с.
 • Григораш В. В., Гречаник О. Є. Організація внутрішнього аудиту в закладі загальної середньої освіти: монографія / В. В. Григораш, О. Є. Гречаник. — Харків : Основа, 2019. — 144 с.
 • Гречаник О. Є. Управління виховною роботою в школі: навч.-метод. посіб. / О. Є. Гречаник. — Харків : Основа, 2013. — 240 с.
 • Виховні системи навчальних закладів: теорія та практика / Укл. О. Є. Гречаник. — Харків : Основа, 2014. — 224 с.
 • Гречаник О. Є. Інформаційне забезпечення управління навчальним закладом (методичні рекомендації для студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент») / О. Є. Гречаник. — Харків : [б.в.], 2016. — 65 с.
 • Гречаник О. Є. Особливості організації управління навчальними закладами різних типів і форм власності (методичні рекомендації для студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент») / О. Є. Гречаник. — Харків : [б.в.], 2016. — 80 с.

Професорсько-викладацький склад

Мармаза Олександра Іванівна – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри наукових основ управління і психології. Має понад 130 публікацій. Із них: 28 навчально-методичних посібників, серед яких 1 – із грифом МОНУ; 35 статей у фахових виданнях; 69 публікацій – в інших наукових виданнях. Підготувала 5 кандидатів педагогічних наук.

Основні навчальні курси:

 • «Менеджмент організацій та управління закладами освіти»;
 • «Менеджмент організацій»;
 • «Інноваційний менеджмент закладу освіти»;
 • «Стратегічний менеджмент закладу освіти»;
 • «Стратегічний менеджмент та управління проектами»;
 • «Інноваційний менеджмент та управління змінами».

Напрями наукової діяльності: теоретико-методологічні засади формування готовності майбутнього керівника до стратегічного управління розвитком навчального закладу та інноваційної діяльності.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника / О. І. Мармаза. — Харків : Основа, 2007. — 448 с. (з грифом МОНУ).
 • Мармаза О. І. Основи теорії менеджменту / О. І. Мармаза. — Харків : Планета-принт, 2015. — 139 с.
 • Мармаза О. І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом / О. І. Мармаза. — Харків : Основа, 2004. — 240 с.
 • Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. — Харків : Основа, 2005. — 176 с.
 • Мармаза О. І. Інноваційний менеджмент / О. І. Мармаза. — Харків : Планета-принт, 2016. — 197 с.
 • Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху / О. І. Мармаза. — Xарків : Основа, 2006. — 160 с.
 • Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент / О. І. Мармаза. — Харків : Планета-принт, 2015. — 103 с.
 • Мармаза О. І. Менеджмент освітньої організації / О. І. Мармаза. — Харків : Щедра садиба, 2017. — 126 с.

 

Професорсько-викладацький склад

Григораш Віктор Валентинович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри. Має 60 публікацій, із них: 30 – наукові (статті, у тому числі 10 опубліковано у фахових виданнях); 10 – навчально-методичні посібники.

Основні навчальні курси:

 • «Теорія організацій та нормативно-правові аспекти управління»;
 • «Внутрішній аудит в закладі освіти»;
 • «Техніка управлінської діяльності»;
 • «Прийняття управлінського рішення та ділове адміністрування».

Напрями наукової діяльності: управління закладом освіти.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Григораш В. В., Гречаник О. Є. Організація внутрішнього аудиту в закладі загальної середньої освіти: монографія / В. В. Григораш, О. Є. Гречаник. — Харків : Основа, 2019. — 144 с.
 • Гречаник О. Є., Григораш В. В. Формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної освіти: монографія / О. Є. Гречаник, В. В. Григораш. — Харків : Основа, 2019. — 144 с.
 • Організація діяльності керівника школи / В. В. Григораш. — Харків : Основа, 2011. — 224 с.
 • Маркетингова діяльність директора школи /В. В. Григораш. — Харків : Основа, 2014. — 224 с.
 • Нарада як інструмент управлінської діяльності сучасного менеджера освіти / Р. І. Черновол-Ткаченко, В. В. Григораш. — Харків : Основа, 2016. — 128с.
 • Управлінські рішення директора школи: накази та розпорядження /В. В. Григораш. — Харків : Основа, 2017. — 256 с.

 

Темченко Ольга Василівна

Темченко Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри. Має понад 60 публікацій, із них: 50 – наукові (48 – статті, у тому числі 15 у фахових виданнях, 2 – тези доповідей); 7 – навчально-методичні (5 – навчально-методичні посібники, 2 – методичні рекомендації); 8 – методичні.

Основні навчальні курси:

 • «Управління персоналом та корпоративне управління»;
 • «Управління якістю»;
 • «Менеджмент освітніх організацій»;
 • «Управління змістом робіт»;
 • «Педагогічний менеджмент»;
 • «Управління якістю освіти».

Напрями наукової діяльності: теорія та практика управління закладом освіти; розвиток педагогічної творчості вчителя.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Темченко О. В. Науково-практичні засади формування професійної позиції вчителя : Наук.-метод. рекомендації для вчителів і директорів загальноосвітніх шкіл, студентів та слухачів ІПО зі спеціальностей «Управління навчальним закладом» (8.000009) та «Менеджмент організацій (освіти)» (7.050201) / О. В. Темченко. — Харків : Основа, 2009. — 72 с.
 • Темченко О. В. Науково-методична робота як засіб формування професійної позиції вчителя : навч.-метод. посіб. / О. В. Темченко. — Харків : Основа, 2010. — 128 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 2 (86)).
 • Темченко О. В. Проспект-карта студента з «Менеджменту в освіті» / О. В. Темченко. — Харків : Основа, 2011. — 68 с.
 • Темченко О. В. Вища освіта й Болонський процес: Навч.-метод. посіб. / О.В. Темченко. — Харків : ХНУ, 2013. — 130 с.
 • Управління змістом робіт : Методичні рекомендації до навчального курсу для студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент («Управління навчальним закладом»)». — Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2016. — 116 с.

Хлєбнікова Таліна Миколаївна

 Хлєбнікова Таліна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри. Має понад 120 публікацій (90 написано одноосібно), із них 100 – наукові (99 – статті, у тому числі 22  у фахових виданнях, 1 – тези доповідей) і 22 навчально-методичного характеру (2 – навчальні посібники, 15 навчально-методичні посібники; 5 – методичні рекомендації).

 Основні навчальні курси:

 • «Управління навчальною діяльністю»;
 • «Освітні технології»;
 • «Методологія наукового дослідження та дослідно-експериментальна робота в ЗО»;
 • «Педагогіка вищої школи»;
 • «Організація навчального процесу в закладах освіти»;
 • «Педагогіка вищої школи та андрагогічні засади післядипломної освіти»;
 • “Психологія управління”.

Напрями наукової діяльності: управління навчальною діяльністю; управління впровадженням інноваційних технологій в освітній процес закладу освіти.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Хлєбнікова Т. М. Ділова гра як метод активного навчання педагога : навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО, директорів шкіл, керівників РУО / Т. М. Хлєбнікова. — Харків : Основа, 2003. — 80 с. (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 7).
 • Хлєбнікова Т. М. Сучасні дидактичні технології : навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО / Т. М. Хлєбнікова. — Харків, 2006. — 193 с.
 • Хлєбнікова Т. М. Актуальні питання дидактики : навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО / Т. М. Хлєбнікова. — Харків, 2007. — 252 с.
 • Хлєбнікова Т. М. Управління навчальною діяльністю : навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО / Т. М. Хлєбнікова. — Харків : Основа, 2013. — 224 с.
 • Хлєбнікова Т. М. Освітні технології (в схемах та таблицях) : навч.-метод. посіб. для студ. зі спеціальності 073 «Менеджмент» / Т. М. Хлєбнікова. — Харків, 2016. — 100 с.
 • Хлєбнікова Т. М. Педагогіка вищої школи : навч.-метод. рекомендації до семінарсько-практичних занять зі спеціальності 073 «Менеджмент» / Т. М. Хлєбнікова. — Харків, 2017. — 80 с.
 • Хлєбнікова Т. М. Управління навчальною діяльністю : навч.-метод. рекомендації до семінарсько-практичних занять зі спеціальності 073 «Менеджмент» / Т. М. Хлєбнікова. — Харків, 2018. — 100 с.

Професорсько-викладацький склад

Кайлюк Євген Миколайович – кандидат економічних наук, професор, професор кафедри. Має понад 50 публікацій.

Основні навчальні курси:

 • «Управління фінансовою діяльністю в закладі освіти»;
 • «Фінансовий менеджмент»;
 • «Економіка та фінанси підприємства»;
 • «Економічні методи аналізу».

Напрями наукової діяльності: фінансово-економічна діяльність.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Кайлюк. Є. М. Концептуальна схема економічного механізму функціонування комунального господарства регіону / Є. М. Кайлюк, Д. О. Шаповаленко // Комунальне господарство міст : наук-техн. зб. — Харків : ХНУМГ ім.. О. М. Бекетова, 2014. — Вип. 113. — С. 16—28.
 • Кайлюк Є. М. Організація автомобільного транспорту та забезпечення контрою за якістю перевезення / Є. М. Кайлюк, Ю. С. Пилипенк // Кримський економічний вісник, 2014. — № 5. — С. 216-219.
 • Кайлюк Є. М. Пріоритетні напрямки розвитку ліфтового господарства / Є. М. Кайлюк, І. О. Пилипенко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. — Харків : Харк. нац.. ун-т міськ. госп. ім. О. М. Бекетова, 2014. — С 7-9.
 • Кайлюк Є. М. Формування споживчої лояльності на ринку туристичних послуг Закарпатської області / Є. М. Кайлюк // Комунальне господарство містнаук.-техн. зб. — Харків : Харк. нац.. ун-т міськ. госп. ім. О. М. Бекетова, 2016. — Вип. 129. — С 35-38.
 • Кайлюк Є. М. Якість послуг, які надаються мешканцям житлових будинків ліфтовими організаціями / Є. М. Кайлюк / Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій. Міжнародна наук.-практ. конференція : [матер. конф.]. — Харків : Харк. нац.. ун-т міськ. госп. ім. О. М. Бекетова, 2017.— С 107-108.
 • Кайлюк Є. М. Критерії якості послуг, які надаються мешканцям житлових будинків ліфтовими організаціями / Є. М. Кайлюк, І. О. Пилипенко // ГО «Національний клуб «Софус» : Львівський торгово-економічний ун-т, Економічний дискурс. — Вип. 2. — 2019. — С. 137—149.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*