Професорсько-викладацький склад

Професорсько-викладацький склад кафедри

Доктор психологічних наук – 1 (О.Є.Фальова); професорів – 2 (О.І.Мармаза, Р.І.Черновол-Ткаченко); кандидатів наук – 9, доцентів – 10.

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

Напрями діяльності кафедри наукових основ управління і психології

Навчальна діяльність

Кафедра бере участь у підготовці та перепідготовці фахівців із вищою освітою:

 • підготовка управлінських кадрів;
 • підготовка вчителів, працівників дошкільної освіти;
 • перепідготовка психологів.

Кафедра є випусковою з таких спеціальностей: 073 “Менеджмент” (“Управління навчальним закладом”, “Менеджмент організацій і управління”), 053 “Психологія”.

Для забезпечення оптимального управління освітнім процесом створено два сектори:

 • наукових засад управління та педагогіки;
 • психології.

Сектор наукових засад управління та педагогіки

Сектор управління та педагогіки

 Черновол-Ткаченко Раїса ІванівнаЧерновол-Ткаченко Раїса Іванівна — кандидат педагогічних наук, професор, директор ІПКП. Має 72 публікації. Із них: 57 наукових, із яких 28 у фахових виданнях; 15 навчально-методичних посібників, серед яких 3 – із грифом МОНУ. Підготувала 4 кандидата педагогічних наук.

Основні навчальні курси:

 • «Професіограма керівника навчального закладу»;
 • «Система планування в освітніх організаціях».

Напрями наукової діяльності: розвиток і оновлення професійної компетентності керівника навчального закладу.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Черновол-Ткаченко Р. І. Виховна система класу: Навч. посіб. /  Р.І. Черновол-Ткаченко, Г. І. Сорока. — Х. : Світ дитинства, 2004. — 124 с. (з грифом МОН України).
 • Черновол-Ткаченко Р. І. Техніка управлінської діяльності: Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Х. : Основа, 2013. — 304 с. (з грифом МОН України).
 • Черновол-Ткаченко Р. І. Організаційна культура навчального закладу : Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Х. : Основа, 2007. — 86 с.
 • Черновол-Ткаченко Р. І. Комунікації в навчальному закладі : Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Х. : Основа, 2007. — 96 с.
 • Черновол-Ткаченко Р. І. Документознавство : Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. — Х. : Основа, 2009. — 260 с.

 

Гречаник Олена Євгенівна

Гречаник Олена Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Української академії акмеології, завідувач кафедри. Має 63 публікації, із них: 51 – наукові (49 – статті, у тому числі 13  у фахових виданнях, 2 – тези доповідей); 7 – навчально-методичні (5 – навчально-методичні посібники, 2 – методичні рекомендації); 5 – методичні.

 

Основні навчальні курси:

 • «Управління виховною діяльністю»;
 • «Організація виховного процесу в закладах освіти»;
 • «Інформаційне забезпечення управління навчальним закладом»;
 • «Особливості організації управління в навчальних закладах різних типів і форм власності»;
 • «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності».

Напрями наукової діяльності: акмеологічний підхід до управління закладом освіти; управління виховною діяльністю.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Гречаник О. Є. Самостійна та індивідуальна навчально-дослідна робота слухачів по заліковому модулю «Сучасні виховні системи і технології» : метод. рекомендації для слухачів ІПО / О. Є. Гречаник. — Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2006. — 60 с.
 • Гречаник О. Є. Управління виховною діяльністю : навч.-метод. посіб. для студентів та слухачів ІПО / О. Є. Гречаник. — Х. : Основа, 2007. — 156 с.
 • Гречаник О. Є. Управління виховною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / О. Є. Гречаник. — Х. : Основа, 2009. — 192 с.
 • Гречаник О. Є. Програма та навчально-методичні рекомендації до спецкурсу «Теорія та практика формування акмеологічної компетентності вчителя» : метод. рекомендації для викл. та слухачів ІПО / О. Є. Гречаник. — Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. — 22 с.
 • Гречаник О. Є. Управління виховною роботою в школі: навч.-метод. посіб. / О. Є. Гречаник. — Х. : Основа, 2013. — 240 с.

 

Мармаза Олександра Іванівна

Мармаза Олександра Іванівна – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри наукових основ управління і психології. Має понад 120 публікацій. Із них: 28 навчально-методичних посібників, серед яких 1 – із грифом МОНУ; 33 статті у фахових виданнях; 61 публікація – в інших наукових виданнях. Підготувала 5 кандидатів педагогічних наук.

 

Основні навчальні курси:

 • «Менеджмент організацій та управління навчальним закладом»;
 • «Менеджмент організацій»;
 • «Інноваційний менеджмент навчального закладу»;
 • “Стратегічний менеджмент навчального закладу”;
 • «Стратегічний менеджмент та управління проектами»;
 • “Інноваційний менеджмент та управління змінами”.

Напрями наукової діяльності: теоретико-методологічні засади формування готовності майбутнього керівника до стратегічного управління розвитком навчального закладу.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Мармаза О. І.Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника. — Х. : Основа, 2007. — 448 с. (з грифом МОНУ).
 • Мармаза О. І.Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. — Х. : Основа, 2004. — 240 с.
 • Мармаза О. І.Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. — Х. : Основа, 2005. — 176 с.
 • Мармаза О. І. Проектний підхід до управління навчальним закладом. — X. : Основа, 2003. — 80 с. (Серія «Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 12).
 • Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху. — X. : Основа, 2006. — 160 с.

 

Григораш Віктор Валентинович

Григораш Віктор Валентинович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри. Має понад 40 публікацій, із них: 25 — наукові (статті, у тому числі 10 опубліковано у фахових виданнях); 11 – навчально-методичні посібники.

  

Основні навчальні курси:

 • «Теорія організацій та нормативно-правові аспекти управління»;
 • «Внутрішній аудит та маркетинг в навчальному закладі»;
 • «Організація праці менеджера та публічне адміністрування»;
 • «Техніка управлінської діяльності»;
 • «Прийняття управлінського рішення та ділове адміністрування»;
 • «Контрольно-аналітична діяльність в установах та закладах освіти».

Напрями наукової діяльності: управління навчальним закладом.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Григораш В. В. Настільна книга заступника директора школи з виховної роботи / В. В. Григораш, М. О. Врублевська. — Х. : Основа, 2007. — 224 с.
 • Григораш В. В. Етичні бесіди. Класні години / В. В. Григораш. — Х. : Основа, 2007. — С. 4–36.
 • Григораш В. В. Наради в школі / В. В. Григораш, Р. І. Черновол-Ткаченко. — Х. : Основа, 2007.
 • Григораш В. В. Настільна книга заступника директора школи з НВР / В. В. Григораш, А. Л. Мирошніченко. — Х. : Основа, 2008. — 224 с.
 • Григораш В. В. Організація діяльності керівника школи / В. В. Григораш. — Х. : Основа, 2011. — 304 с.

 

 Темченко Ольга ВасилівнаТемченко Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри. Має 50 публікацій, із них: 35 – наукові (34 – статті, у тому числі 12 у фахових виданнях, 1 – тези доповідей); 7 – навчально-методичні (5 – навчально-методичні посібники, 2 – методичні рекомендації); 8 – методичні.

Основні навчальні курси:

 • «Інноваційний менеджмент та управління змінами»;
 • «Управління персоналом та корпоративне управління»;
 • «Управління якістю»;
 • «Менеджмент освітніх організацій»;
 • «Управління змістом робіт»;
 • «АРМ менеджера»;
 • «Управління якістю освіти».

Напрями наукової діяльності: теорія та практика управління навчальним закладом; розвиток педагогічної творчості вчителя.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Темченко О. В. Науково-практичні засади формування професійної позиції вчителя : Наук.-метод. рекомендації для вчителів і директорів загальноосвітніх шкіл, студентів та слухачів ІПО зі спеціальностей «Управління навчальним закладом» (8.000009) та «Менеджмент організацій (освіти)» (7.050201) / О. В. Темченко. —Х. : Основа, 2009. — 72 с.
 • Темченко О. В. Науково-методична робота як засіб формування професійної позиції вчителя : навч.-метод. посіб. / О. В. Темченко. — Х. : Основа, 2010. — 128 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 2 (86)).
 • Темченко О. В. Проспект-карта студента з «Менеджменту в освіті» / О. В. Темченко. — Х. : Основа, 2011. — 68 с.
 • Темченко О. В. Вища освіта й Болонський процес: Навч.-метод. посіб. / О.В. Темченко. — Х. : ХНУ, 2013. — 130 с.
 • Темченко О.В. Методичні рекомендації з курсу: плани лекцій, плани семінарських і практичних занять, організація самостійної роботи, рекомендації з виконання ІНДЗ / О. В. Темченко. — Х. : ХНУ, 2013. — 72 с.

 

Хлєбнікова Таліна Миколаївна

Хлєбнікова Таліна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри. Має понад 100 публікацій (76 написано одноосібно), із них 78 – наукові (77 – статті, у тому числі 20  у фахових виданнях, 1 – тези доповідей) і 18 навчально-методичного характеру (2 – навчальні посібники, 15 навчально-методичні посібники; 5 – методичні рекомендації).

 

Основні навчальні курси:

 • «Управління навчальною діяльністю»;
 • «Методологія наукового дослідження та дослідно-експериментальна робота в НЗ»;
 • «Педагогіка вищої школи»;
 • «Управління трудовими ресурсами»;
 • «Основи наукового дослідження»;
 • «Організація навчального процесу в закладах освіти»;
 • «Педагогіка вищої школи та андрагогічні засади післядипломної освіти».

Напрями наукової діяльності: управління впровадженням інноваційних технологій в освітній процес закладу освіти.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • ХлєбніковаТ. М. Ділова гра як метод активного навчання педагога : навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО, директорів шкіл, керівників РУО / Т. М. Хлєбнікова. — Х. : Основа, 2003. — 80 с. (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 7).
 • ХлєбніковаТ. М. Сучасні дидактичні технології: навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО / Т. М. Хлєбнікова. — Х. : ХНПУ, 2006. — 193 с.
 • ХлєбніковаТ. М. Актуальні питання дидактики: навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО / Т. М. Хлєбнікова. — Х., 2007. — 252 с.
 • Хлєбнікова Т.М. Управління навчальною діяльністю: навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО / Т. М. Хлєбнікова. — Х. : Основа, 2013. — 224 с.
 • Хлєбнікова Т.М. Управління навчальним процесом / Т. М. Хлєбнікова. — Х. : Основа, 2013. — 312 с.

 

Сектор психології

 Сектор психології

 

Бровченко Анастасія Камілівна

Бровченко Анастасія Камілівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри. Має 40 публікацій, в тому числі 26 після захисту дисертації: із них 26 наукових (9 опубліковано в наукових фахових виданнях), 4 навчально-методичних.

Основні навчальні курси:

 • «Основи психокорекції та психогігієна»;
 • «Диференціальна психологія»;
 • «Психологія впливу».

Напрям наукової діяльності: ціннісні орієнтації, психологічні основи моральності, основи саморегуляції.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Бровченко А. К. Психогігієна: Навчальний посібник для слухачів ІПО зі спеціальності «Психологія» / А. К. Бровченко. — Х. : ХНПУ, 2011. — 124 с.
 • Бровченко А. К. Психогігієна: Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи / А.К. Бровченко. — Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2012. — 50 с.
 • Бровченко А. К. Основи психокорекції: Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи / А. К. Бровченко. — Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2013. — 50 с.
 • Бровченко А. К. Психологія впливу: Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи / А. К. Бровченко. — Х. : ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2013. — 50 с.

Тадіян Сергій Володимирович

Тадіян Сергій Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри.  Має 46 публікацій. Із них 29 наукових; 1 навчально-методичний посібник, 17 статей, з яких 14 – у фахових виданнях.

 

Основні навчальні курси:

 • «Анатомія нервової системи та психофізіологія»;
 • «Експериментальна психологія та методологія досліджень»;
 • «Педагогічна психологія»;
 • «Математичні методи в психології»;
 • «Психологія спорту».

Напрями наукової діяльності: психологія особистості, психологія навчальної діяльності дорослих, психосемантика.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Тадіян С. В. Проблема формування професійної ідентичності в умовах післядипломної освіти психолога / С. В. Тадіян // Інноваційна культура навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. — Х., 2008. — С. 59–70.
 • Тадіян С. В. Дослідження ідентифікації соціальних працівників: інноваційна основа вдосконалення їх підготовки / С. В. Тадіян // Інноваційна культура навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. — Х., 2008. — С. 59–69.
 • Тадіян С. В. Методичні рекомендації до написання й захисту курсових і дипломних робіт для слухачів ІПО ХНПУ імені Г. С. Сковороди за спеціальністю 7.040101 «Психологія». — Х., 2009. — С. 59–69.
 • Тадіян С. В. Як написати та захистити курсову і дипломну роботи з психології : Навч.-метод. посіб. для слухачів ІПО зі спеціальності «Психологія» / С. В. Тадіян. — Х., 2009. — 79 с.
 • Тадіян С. В. Розробка методики діагностики механізмів самооцінювання особистості в шкільному віці / С. В. Тадіян // Практична психологія і соціальна робота. — 2012. — № 3. — С. 40–50.

 

Фальова Олена Євгенівна

Фальова Олена Євгенівна – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри. Має 69 публікацій, із них: 57 – наукові (45 – статті, у тому числі 30  у фахових виданнях, 3 з яких наукометричні, 12 – тези доповідей); 12 – навчально-методичні (7 – навчально-методичні посібники (із них 1 – МінВНЗ), 5 – методичні рекомендації).

Основні навчальні курси:

 • «Основи особистісної та професійної самореалізації»;
 • «Соціально-психологічний тренінг»;
 • «Психологія праці»;
 • «Інженерна психологія»;
 • «Психологія девіантної поведінки».

Напрями наукової діяльності: сімейна криза як чинник зростання самореалізації особистості жінки; психологічні особливості особистісного розвитку студентів у навчальному процесі вищого навчального закладу.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 • Фалёва Е. Е. Гуманистические основы парадигмы личностно-ориентированного образования / Е. Е. Фалёва // Психолого-педагогічна підтримка навчально-виховного процесу : Навч. посіб. для ін-тів післядипломної освіти, ФПК / Е. Е. Фалёва, А. К. Бровченко, М. В. Гадецький, Т. В. Дрожжина та ін. — Х. : ХДПУ, 2001. — С. 117–162.
 • Фалёва Е. Е. Личность студента в вузе: развитие и коррекция: Учеб. пособие / Е. Е. Фалёва. — Краматорск : КЭГИ, 2004. — 136 с.
 • Фальова О. Є. Особистість та пізнавальні процеси студентів у ВНЗ: розвиток, діагностика, корекція: Навч. посіб. для ВНЗ / О. Є. Фальова, Є. В. Заїка. — Краматорськ, 2005. — 416 с. (з грифом МОНУ).
 • Фальова О. Є. Основи особистісної та професійної самореалізації / О. Є. Фальова // Навч.-метод. посіб. для студентів та слухачів ІПО зі спеціальності «Психологія». — Х., 2007. — 119 с.
 • Фальова О. Є. Система соціально-психологічних тренінгів : Навч.-практ. посіб. для студентів та слухачів ІПО / О. Є. Фальова. — Х., 2007. — 122 с.

 

Хижняк Марина В’ячеславівна

Хижняк Марина В’ячеславівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри. Має 56 публікацій, в тому числі 40 після захисту дисертації: із них 30  наукових (11 опубліковано в провідних наукових у фахових виданнях), 10 навчально-методичних.

Основні навчальні курси:

 • «Вікова психологія з основами геронтопсихології»;
 • «Соціальна психологія»;
 • «Психологія особистості»;
 • «Психологія менеджменту та психологія конфлікту».

Напрями наукової діяльності: психологічні особливості розвитку та самореалізації дорослої особистості в сучасному суспільстві.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*