Освітні програми

012 Дошкільна освіта

Вихователі-методисти ЗДО.

Вихователі ЗДО.

013 Початкова освіта

Учителі початкових класів.

Вихователі ГПД.

014 Середня освіта (Англійська мова і література)

Учителі англійської мови і літератури початкової школи.

Учителі англійської мови закладів загальної, профільної та спеціалізованої середньої освіти.

ІКТ у навчанні англійської мови.

Підготовка вчителів до успішного складання учнями ЗНО з англійської мови.

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Учителі біології та екології.

Учителі біології та основ здоров’я.

014 Середня освіта (Географія)

Учителі географії.

014 Середня освіта (Інформатика)

STEM технології в освітньому процесі.

Учителі інформатики.

014 Середня освіта (Історія)

Учителі та викладачі історії “Нові підходи до вивчення історії України XX – початку XXI ст. в сучасній школі”.

014 Середня освіта (Математика)

Учителі математики.

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Учителі мистецтва, музичного мистецтва, методисти, керівники гуртків закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти різних типів і форм власності, викладачі професійно-гуманітарних закладів та закладів фахової передвищої освіти за темою “Музичне мистецтво”.

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Учителі образотворчого мистецтва, методисти, керівники гуртків закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, викладачі професійно-гуманітарних закладів та закладів фахової передвищої освіти за темою “Інноваційні педагогічні технології в мистецькій освіті”.

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Учителі української мови і літератури.

014 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Учителі фізики.

014 Середня освіта (Фізична культура)

Учителі фізичної культури.

014 Середня освіта (Хімія)

Учителі хімії.

016 Спеціальна освіта (Логопедія)

Учителі-дефектологи ЗДО та інклюзивно-ресурсних центрів.

Учителі-дефектологи закладів загальної середньої та спеціальної освіти.

Учителі ЗЗСО за темою “Розвиток інклюзивної компетентності вчителя”.

Сурдопедагоги

Учителі-логопеди

Педагоги ЗПО. Позашкільна освіта осіб з інтелект. порушеннями

053 Психологія

Практичні психологи.

073 Менеджмент

Керівні кадри закладів загальної середньої освіти.

Керівники закладів позашкільної освіти.

Керівники закладів дошкільної освіти.

Педагоги-організатори.

081 Право

Захист України.