Навчально-методична й видавнича діяльність

Кафедра організує наукові дослідження в межах загальної комплексної теми: «Наукові засади управління розвитком організації» (реєстраційний номер 0120U105479).

Щорічно (березень – травень) проходить науково-практична конференція, яка з 2014 року отримала статус Всеукраїнської. До участі в ній запрошуються співробітники кафедри, здобувачі освіти ІПОМ, фахівці-практики, науковці з інших вишів і споріднених кафедр.

При кафедрі працюють:

  • методологічний семінар;

  • управлінські майстерні;

  • університетські кафедри (ЗЗСО №№ 4, 16, 23, 39, 89, 113, 142).

Кожен науково-педагогічний працівник кафедри виконує науково-дослідну роботу в межах загальної теми кафедри.

Наукові здобутки: кафедра впродовж 2005-2020 рр. була колективним членом редколегії Всеукраїнського науково-методичного журналу ВГ “Основа” «Управління школою»; доц. В. В. Григораш (із 2002 до 2020 рр.) – головним редактор Всеукраїнських журналів “Управління школою”, “Завуч. Усе для роботи” (Вид. Група “Основа”); доц. О. Є. Гречаник (2012-2020 рр.) – позаштатним редактором Всеукраїнського журналу “Виховна робота в школі” (Вид. Група “Основа”).

У період 2016-2021 рр. співробітниками кафедри наукових основ управління видано 302 наукові роботи обсягом 321 д.а., а саме:

  • 21 монографія (2 одноосібні (О.Мармаза, Т.Хлєбнікова), 10 у співавторстві (І.Горбачова, О.Гресь, О.Гречаник, В.Григораш, С.Кіриченко, Т.Куценко, Р.Черновол-Ткаченко), 9 – колективні, видані за кордоном, 4 – мовами європеських країн);

  • 7 навчальних посібників для вищої школи (О.Гречаник, В.Григораш, О.Мармаза, Т.Хлєбнікова);

  • 1 підручник (О.Фальова у співавторстві);

  • 17 методичних рекомендацій;

  • 3 автореферати кандидатських дисертацій (І.Горбачова, С.Кіриченко, Т.Куценко) і 1 автореферат докторської дисертації (О.Фальова);

  • 219 наукових статей, із яких 176 – в Україні, 43 – за кордоном, 10 із яких індексуються у наукометричних базах Scopus, WOS. 

Наукові здобутки

Науково-педагогічні працівники кафедри отримали 65 авторських свідоцтв на наукові твори (13 – Р.Черновол-Ткаченко, 13 – О.Гречаник, 12 – О.Мармаза, 12 – Т.Хлєбнікова, 11 – О.Темченко, 4 – Т.Куценко).

НПП кафедри НОУ є авторами таких видань:

Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність Навчально-методична й видавнича діяльність

2017 року кафедра посіла серед 56 кафедр університету 12 місце за результатами рейтингування,

2018 року – 5 місце серед 55 кафедр ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2019 року – 5 місце серед 55 кафедр ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

2020 року – кафедра визнана переможницею за загальним рейтингом в Університеті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*