Сторінки історії

Сторінки історії Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників та менеджменту освіти

1975 р. За наказом Міністерства освіти України в ХДПІ імені Г. С. Сковороди утворено факультет підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл Донецької, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей.

Очолював факультет, а з 1994 по 2011 рік Інститут післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук, професор Гадецький Микола Васильович.

1982 р. При факультеті організовано кафедру наукових основ управління школою (НОУШ).

1988 р. За наказом Міністра освіти відкрито (вперше в Україні) перепідготовку практичних психологів для системи освіти, а ФПК перейменовано у факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

1990 р. Наказом Міносвіти України (№ 209 від 08.10.1990) на ФПК відкрито (як експеримент) підготовку дипломованих організаторів освіти (менеджерів) і перепідготовку зі спеціальності «Українська мова та література».

1994 р. ФППК ПК було реорганізовано в Інститут післядипломної освіти (наказ МО України № 224 від 07.07.1994).

1994 р. Одержано ліцензію на підвищення кваліфікації та перепідготовку з базових спеціальностей (які акредитовані в університеті за ІІІ–ІV рівнем).

1996 р. Розпочато підготовку магістрів з базових спеціальностей.

2001-2002 рр. Ліцензовано й акредитовано спеціальність «Управління навчальним закладом» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

2003 р. Розпочато перепідготовку за спеціальністю «Правознавство».

1975-2014 рр. Підвищили кваліфікацію 14 050 керівників навчальних закладів та їхніх заступників, практичних психологів, учителів шкіл і викладачів вишів І–ІІ рівнів акредитації.

1998-2010 рр. Підготовлено 88 магістрів з базових спеціальностей.

2002-2014 рр. Підготовлено 741 магістр за спеціальністю «Управління начальним закладом».

1988-2014 рр. У системі перепідготовки одержали диплом спеціаліста 6821 осіб.

23 серпня 2016 року ІПО перейменовано в Інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки (скорочено – ІПКП).

1. Статус ІПКП. Інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки є підрозділом Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

2. Основні напрями діяльності ІПКП:

  • освітня підготовка керівних кадрів для закладів освіти: менеджерів освіти, керівників шкіл і позашкільних навчальних закладів, керівників управлінь і відділів освіти;
  • організація освітньо-професійної підготовки педагогічних кадрів для закладів освіти за скороченим терміном навчання (надання другої вищої педагогічної освіти);
  • організація освітньо-професійної підготовки психологів для закладів освіти й інших сфер за скороченим терміном навчання (надання другої вищої освіти).

З. 3абезпечення діяльності ІПКП.

 Інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки здійснює власну діяльність із залученням таких структурних одиниць університету:

  • кафедра наукових основ управління і психології, що є підрозділом ІПКП;
  • інші кафедри й факультети – для забезпечення навчально-професійної підготовки фахівців;
  • інші підрозділи університету (як інші факультети).

Працівники Інституту підвищення кваліфікації, перепідготовки

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*